Etnisko grupu konfliktu veidi, to raksturojums un dominējošās izpausmes Latvijā laikā no 1990.-2015.

  TitleEtnisko grupu konfliktu veidi, to raksturojums un dominējošās izpausmes Latvijā laikā no 1990.-2015.
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorŠevčuka, Gunda
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Vēsturiski etnisko grupu nošķīrumu veidojušas gan teritoriālas, gan kultūras robežas un etnisko grupu attiecības veidojās katrai tautai iestājoties par savām vērtībām un interesēm. Etniskie konflikti ir viens no starp-etnosu attiecību modeļiem, kuru mūsdienu izpausmes ir cieši saistītas ar nācijas- valsts ideju un tautu cerībām uz neatkarību un vienotību. Pētnieki etniskos konfliktus skata dažādos līmeņos, izdalot gan internacionālus, gan intra-nacionālus etniskos konfliktus. Starptautiskie konflikti ir daudzpusīgi konflikti, kas pārsniedz starptautiskās robežas. Šis konfliktu veids ietver iespējamos konfliktus starp suverēnām valstīm. Parasti viena valsts uzņemas kādas etniskās grupas advokāta lomu citas valsts robežās. Intra-nacionālie etniskie konflikti pastāv starp etniskajām grupām esošajās valstiskajās robežās. Šajā gadījumā reāli nepastāv starptautiskas tiesības iejaukties suverēnas valsts lietās un šādu intra-nacionālu konfliktu risināšanas iespējas ir tikai pašas valsts iekšējs jautājums un atbildība. Tieši šādu intra-nacionālu etnisku konfliktu izpausmes būs šī bakalaura darba uzmanības lokā.

  loading_gif