Noras Ikstenas stāstā „Amariļļi” izmantoto frazeoloģismu, kultūras zīmju un simbolu tulkošanas problemātika turku valodā

  NosaukumsNoras Ikstenas stāstā „Amariļļi” izmantoto frazeoloģismu, kultūras zīmju un simbolu tulkošanas problemātika turku valodā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsMuižniece, Evika
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Frazeoloģismi, kultūras zīmes un simboli ir neatņemama valodas sastāvdaļa, kas tiek izmantota visās valodās gan ikdienas runā, gan daiļliteratūras tekstos, palīdzot runātājam/ rakstītājam savu domu izteikt skaidrāk, emocionālāk un raisīt ar to starpniecību asociācijas lasītājā. Ir daudz un atšķirīgu definīciju, kas uzsver frazeoloģisma, kultūras zīmes vai simbola izpratni un funkcionalitāti tekstā, taču viena no svarīgākajām pazīmēm, kas tos saista, – tie ir dziļākie valodas slāņi, kas ietver informāciju par kādas kultūras tradīcijām, valodas un uzvedības likumībām, tāpēc tieši frazeoloģismu slāņa izpēte literārā darbā, tekstā vispār, ir ļoti nozīmīga. Jau viduslaikos tika pierādīts, ka kultūras iezīmes, tai skaitā frazeoloģija, gan mērķa, gan oriģinālvalodā nedrīkst tikt ignorētas. Dzīvojot informācijas un globalizācijas laikmetā, svarīgi apjaust kultūru un valodu mijiedarbi un likumsakarības, tādā veidā tuvojoties ne vien pašu, bet arī citu kultūru un valodu izpratnei. Runājot par turku un latviešu valodām un kultūrām, turku kultūras gadījumā gan vēsture, gan kultūra ir pietiekami plaši pazīstama un pētīta, jo turku vēsture ir ļoti sena un turki ir Osmaņu impērijas pēcteči, un tai bijusi milzīga ietekme gan Eiropā, gan Āzijā. Turku un Osmaņu kultūra vēl joprojām glabā nenovērtējamus kultūras un mākslas priekšmetus. Arī tulkošanas procesā tas ir svarīgi, tas dod zināmas priekšrocības, tulkojot tekstus no turku valodas, jo lasītājam ir vismaz attāls priekšstats par šo valsti un kultūras tradīcijām tajā. Sarežģītāka situācija ir ar latviešu valodu un Latviju vispār, kas gan pēdējo gadu laikā ir parādījusies arī plašākā Eiropas, pasaules kontekstā, piemēram, ar sporta, mūzikas jomu panākumiem, tomēr mūsu valsts kultūras un tradīcijas sveštautiešiem lielākoties ir svešas, kas ievērojami apgrūtina arī tulkošanas un kultūras kodu skaidrošanu citā valodā un kultūrā

  Angļu

  The title of the BA paper is “Phraseologisms, Cultural Signs and Symbols Translation Issues in Translation of Story “Amaryllises” by Nora Ikstena to Turkish.” The paper is devoted to research of most suitable translation methods of phraseologisms, cultural signs and symbols, that are cultural code carrying units in the text. The aim of the study is to analyse phraseologisms, cultural signs and symbols in the original text and translation by studying and revealing differences between Turkish and Latvian cultures and languages and by researching methodology of translation and exploring the term “untranslatability”. The main objectives include studying theoretical literature that concerns translation methodology, phraseology, understanding of cultural signs and symbols; exploring and emphasizing the differences between Turkish and Latvian cultures; offering a translation of story “Amaryllises” by N. Ikstena in Turkish; analysing the process and methods of translation used in research.

  Turku

  Lisans kağıt teması “Anlatım biçimi, kültürel işaretler ve semboller tercüme sorunsallar N Ikstena`nın öykünün “Zambaklar” turkçeye tercumede” `dir. Anlatım biçimi, kültürel simgeler ve semboller dilin; günlük hayatta ve edebi metinlerde kullanılan, konuşan/yazanın düşüncelerini daha açık, daha duygusal bir biçimde ifade etmesine yardımcı olan ve okuyucuyu hikayenin içine sürüklemeye yarayan parçalarıdır. Lisans bitirme tez konusunun N. Ikstena hikaye deyimleri, kültürel simgeleri ve sembollerine göre seçimi ve bunların ingilizceye çevirileri iki dönem raporunda incelenmiştir. "Amaryllises" (“Zambaklar”) (2004) hikayesini de içeren “Hayat hikayeleri” hikaye kitabının ingilizce bir çevirisi; çeviri kalitesi, özellikle phraseologisms, kültürel simge ve semboller açısından incelenmiştir. Letonya-Türkiye kültürlerarası iletişim programı çalışmaları sırasında iki dil arasında ne kadar az çeviri olduğunu görmek, Türk okuyucuların Letonya’nın kültürel gelenekleri ve kimliğini N. Ikstena düzyazısı aracılığıyla nasıl algılayacağını görme isteği uyandırdı.

  loading_gif