(Latviski) Humanitārās zinātnes

Filter criteria
Nosaukums Issue year
 • “Zirgu pasta” ēkas kultūrvēsturiskie aspekti
 • Boša Dārta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba autorei, jau izstrādājot otro kursa darbu 2013./2014. studiju gada ietvaros par nevalstiskā teātra “Skatuve” kā jauno un topošo mākslinieku platformu, notika saskaršanās ar teātra māju “Zirgu pasts”, kas ir viena no platformām, atbildīgajām bāzes ēkām Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas studentiem. Iepriekšējā pētnieciskā darba ietvaros tika veikta intervija ar teātra zinātnieku, bijušo LKA rektoru profesoru Jāni Siliņu, kuras noslēgumā tika iegūta visa n...
2015
 • Laikmetīgās dejas izrāde Kods
 • Broničs Ivars
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Radošā darba gala rezultāts ir laikmetīgās dejas izrāde ar nosuakumu "Kods". Izrādes balstu veido divas tēmas, kuru iedvesmas avots ir Haruki Murakami romāns “Hard-Boiled Wonderland and the End of the World”.||Dissociative identity disorder is interesting theme with vast possibilities for creation of dance performances. While working on piece I have looked at main features of this theme and it conforms my initial idea. Considering available amount of literature, movies and other art pieces it is...
2015
 • Starpkultūru komunikācijas īpatnības: stereotipi un to nozīme Ramona Hosē Sendera romānā Nensijas doktora disertācija
 • Cīrule Lāsma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Mūsdienās globalizācijas un migrācijas procesi notiek daudz aktīvāk, tādejādi arvien lielāku nozīmi kultūrā iegūst komunikācijas procesi. Aktīvo globalizācijas procesu rezultātā, nereti cilvēkiem rodas vajadzība veidot veiksmīgu starpkultūru komunikāciju, vēl jo vairāk, ja ģeogrāfiskie šķēršļi un valstu robežas ir atvērtas jebkuram interesentam. Aktuāli nacionālie procesi skar ne tikai lielās valstis kopumā, bet ietekmē gan reģionus, gan ikvienu tautu un valsti. Ekonomisko un sociālo apstākļu re...
2015
 • Kustības La Movida Madrileña izpausmes mūsdienu Spānijas kultūrā
 • Klismeta Līva
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Francisko Franko diktatūras laikā tiesības uz brīvību tika ierobeţotas un valsts politiskā struktūra kultūrai noteica stingru kārtību. Līdz ar diktatūras beigām 1975. gadā Spānijā aizsākās un attīstījās sociāli kulturāls fenomens La Movida madrileña. Nav iespējams noteikt precīzas robeţas, bet var minēt vairākus notikumus, kas kalpoja kā sākuma punkti, piemēram, koncerts „Homenaje a Canito” 1980. gadā, kurā pirmoreiz uzstājās grupas, kas kļuva par Movidas simboliem, kā arī koncerts „El concierto...
2015
 • Laikmetīgās dejas izrāde „Andele”
 • Cukura Agate
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Mans bakalaura darbs laikmetīgās dejas horeogrāfijas apakšprogrammā ir trīsdesmit minūšu gara laikmetīgās dejas izrāde „Andele”, kuras pirmizrāde būts 2015. gada 13.jūnijā, Zirgu Pasta Karamazovu zālē. Par izrādes tēmu esmu izvēlējusiesiepirkšanās kā pamatvajadzību aizstāšana, kas mūsdienās kļūst aizvien aktuālāka, jo pieaugot lielveikalu un to piedāvājumu klāstam, pieaug arī cilvēku skaits, kuriem iepirkšanās kalpo kā pamatvajadzību aizvietotājs.Bakalaura darba ietvaros pievēršos cilvēku tieksm...
2015
 • Politiskais plakāts 20. gadsimta 30. gados Latvijā un Valensijā
 • Dranka Modris
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darbs „Politiskais plakāts 20. gadsimta 30. gados Latvijā un Valensijā” ir teorētisks un praktisks pētījums Latvijas un Eiropas mākslas vēstures jomā. Izvēloties darba tēmu, galvenais akcents tika likts uz tās atbilstību autora studiju programmai Starpkultūru sakari Latvija- Spānija, kā arī personiskajām interesēm. Politiskā propaganda ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izplatīt kādas ideoloģijas principus un pamatnostādnes. Visiedarbīgākais līdzeklis šāda veida informācijas popula...
2015
 • Slēpņošanas ietekme uz dzīvesvietas pieredzi: Āgenskalna piemērs
 • Dreimane Sabīne
 • Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā ar slēpņošanas palīdzību iespējams labāk izzināt savu dzīvesvietu un apkārtējo vidi, izmantojot uz atrašanās vietu balstītu spēli.||Bachelor thesis „Geocaching repercussions on living space experience: example of Agenskalns” it is to define how to with geocaching, help is possible to better learn about their habitat and the environment overall, using the location-based game. The theoretical base is a location-based experience in view of the advanced technology p...
2015
 • Luga "Dērbijas vergi" un tās teorētiskā analīze
 • Judina Ludmila
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darbs ir veltīts lugas „Dērbijas vergi” radīšanai un tās teorētiskajai analīzei. Tas sastāv no divām daļām – vispārējas lugas „Dērbijas vergi” analīzes, kā arī pašas jaunradītās lugas. Darba teorētiskajā daļā tiek tiek apskatīti tādi dramaturģisku darbu veidojoši elementi, kā lugas vispārējs raksturojums, lugas pamatideja, lugas siţets, uzbūves un struktūras analīze, tēlu, laika, vides un darbības vietu raksturojums, dokumentalitāte lugā, kā arī potenciālā mērķauditorija. Lugas „Dērbij...
2015
 • Kultūras globalizācijas raksturīgākās izpausmes starptautisko kultūras projektu realizācijā Latvijā
 • Ezeriete Gunda
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Uz šobrīd pasaulē notiekošajiem procesiem arvien vairāk tiek attiecināts vārds ‘globalizācija’. Šis jēdziens tiek lietots aprakstot gan ekonomiskus, gan sociālus, gan politiskus, kā arī kultūras jomā notiekošus procesus un to bieži dzird dažādās pārraidēs, par to var lasīt dažādos rakstos un par to tiek izteikti atšķirīgi viedokļi. Globalizācijas ietekme uz kultūru vienlaikus aizraujoša un pretrunīga tēma. Diskusijas un sarunas par šo tēmu nerimstas un izceļas ar pausto viedokļu daudzveidību. Ta...
2015
 • Dejas izrāde Trīs grācijas
 • Frolova Taisija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura un vienlaikus jaunrades darbs veltīts trīs grācijām, kuras gan ir aprakstītas visos mākslas vēstures kursos un veido graciozitātes ideālu mūsu kultūrā, tomēr ne to izcelsme, ne attiecības savā starpā, ne šodien pieejamie apraksti nav viennozīmīgi. No vienas puses, tās līdzinās mūzām, no otras, – horām, bet vienlaicīgi iemieso sevī cēluma un cieņas etalonu, kas reti parādās starp romiešu un grieķu dieviem. Romiešu grācijas ir pārņemtas no grieķu haritām. Termins „grācija“ ir cēlies no r...
2015

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

loading_gif