(Latviski) Humanitārās zinātnes

Filter criteria
Nosaukums Issue year
 • Improvizācijas teātris Latvijā
 • Rosicka Mairita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Improvizācijas teātris Latvijā zināms kopš 1995. gadu, bet pirmās trupas izveidojās sākot ar 1997. gadu. Šobrīd Rīgā pastāv Rīgas Improvizācijas teātris, Karaliskais improvizācijas teātris, Improvīns, Hamlets, Improzoo, Improvide, 5 uz perona, Slepenie, kā arī citur Latvijā pastāv Jelgavas studentu teātra improvizatori Jelgavā, Tinte Madonā u.c. Sākot arī ar 1997. gadu sāka veidoties Teātra sporta kustība kā interešu izglītība dažādās Latvijas skolās. Improvizācijas teātra izrādes ir notikušas t...
2014
 • Rīgas rūpniecības un amatniecības jubilejas izstāde 1901. gads. No koncepcijas līdz realizācijai.
 • Rutka Ilze
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Šo tēmu izvēlējos, tāpēc, ka jubilejas izstāde bija nozīmīgs kultūrvēsturisks notikums, kas atstājis savu liecību Rīgas vēsturē. Interese par šo izstādi izveidojās, jo tajā spēcīgi un visaptveroši izpaužas jūgendstils, kā arī tas, cik ļoti iespaidīga bija izstāde kopumā. Studiju laikā esmu pētījusi jūgendstilu Francijā, jau ar domu, ka varētu bakalaura darbā turpināt šo tēmu, taču šoreiz par Latvijas teritoriju. Manuprāt, bakalaura darba tēma ir aktuāla arī šobrīd, jo izstāde ir neapšaubāmi vērt...
2014
 • Muzeju vērtību pieejamība neredzīgajiem un vājredzīgajiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
 • Saldābola Sintija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Pētnieciskā problēma: attiecas uz Latvijas lielākā mākslas muzeja (turpmāk tekstā LNMM) pieejamības aspektiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ar vārdu „pieejamība” tiek apzināta ne tikai nokļūšana uz muzeju vai iekļūšana muzejā, kaut šis aspekts arī nav mazsvarīgs, bet arī tas, cik muzeju vērtības vispār ir iespējams apzināt. Kā LNMM risina šo problēmu, kādus pasākumus organizē, lai muzeju vidē integrētu neredzīgos un vājredzīgos? Analizējot citu valstu pieredzi, noskaidrot, vai LNMM ir ierīko...
2014
 • Videomākslas eksponēšana pilsētvidē: patēriņš un pieprasījums
 • Savicka Madara
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Videomāksla pilsētvidē, kā bakalaura darba tēma ir izvēlēta, jo ir pieejams ļoti maz teorētiskās literatūras par pašreizējo situāciju videomākslas jomā. Izteikti maz informācijas ir par videomākslas patēriņu un pieprasījumu Latvijā, tomēr bakalaura darba ietvaros, lai sašaurinātu pētniecības loku, tiek izvēlēts apskatīt auditorijas videomākslas patērēšanu un pieprasījumu Rīgas pilsētvidē. Ir pieejama teorētiskā literatūra par videomākslas attīstību Latvijā, kā arī veikti daži pētījumi šajā tēmā,...
2014
 • Skatītāja loma laikmetīgajā teātrī
 • Seņkova Zanda
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Viens no galvenajiem skatuves mākslas darbu komponentiem ir skatītājs. Mākslinieki, radot savus darbus, vēlas, lai kāds tos redzētu, izjustu un pieredzētu, – teātris vienmēr ir publisks notikums. Laikmetīgajā teātrī vērojami dažādi eksperimenti ─ ir izrādes bez aktieriem, bez teksta, bez scenogrāfijas, bez režisora, bez mūzikas, bet skatītājs vienmēr ir viens no skatuves mākslas būtiskajiem elementiem, lai arī tiek mainīts tā novietojums, variēts skaits (ir izrādes tikai vienam skatītājam) u.c. ...
2014
 • Reklāma kā valdības komunikācijas līdzeklis eiro ieviešanas procesā Latvijā
 • Simanoviča Lauma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Tēmas nosaukums ir Reklāma kā valdības komunikācijas līdzeklis eiro ieviešanas procesā Latvijā. Bakalaura darba galvenais mērķis ir aplūkot Latvijas valdības komunikācijas pamatprincipus un stratēģijas; izzināt Latvijas valdības darbības mērķus eiro ieviešanas procesā un izpētīt, kā reklāma tiek pielietota valdības komunikācijā ar sabiedrību, lai nodrošinātu pietiekamu informētību par jauno valūtu. Tiek aplūkotas jēdzienu teorētiskās bāzes; valdības un eiro stratēģijas, lai sasniegtu izvirzītos ...
2014
 • Ellas Maijāras ceļojumu apraksta "Nežēlīgais ceļš" fragmentu tulkojuma problemātika
 • Sīle Līga
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jaunrades darba tulkojumam tika izvēlētas četras nodaļas no Ellas Maijāras (Ella Maillart) ceļojuma apraksta „Nežēlīgais ceļš” (La Voie Cruelle), kuru autore iepazinusi 3. kursā, rakstot darbu par Šveicē dzimušās rakstniece, ceļotājas, sportistes un fotogrāfes dzīves un daiļrades atspoguļojumu ceļojumu aprakstos. Aprakstītais ceļojums uzsākts 1939. gada jūnijā un ilgst sešus mēnešus, tā laikā šķērsojot Turciju, Irānu un Afganistānu, lai sasniegtu Kafiristānu. Ella Maijāra automašīnā ceļo kopā ar...
2014
 • Elzes Stērstes ieguldījums franču kultūras popularizēšanā Latvijā
 • Spriņķe Ieva
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Elza Stērste bija viena no pirmajām, kas latviešu kultūru bagātināja ar franču literatūras ierosmēm. Viņai ir lieli nopelni jaunās Latvijas valsts popularizēšanā Francijā, bet tikpat daudz Elza Stērste ir darījusi, lai latviešiem kļūtu pieejamas franču kultūras vērtības. Pētījuma mērķis ir, analizējot dažādas avotu liecības un pieejamos pētījumus, secināt, kā Latvijā tika popularizēta franču kultūra, kādi bija Elzas Stērstes iemesli pievērsties tieši franču kultūrai, kurās kultūras jomās visspil...
2014
 • Filipa Leles lugas „Die Überflüssigen. Ein Western nach wahren Begebenheiten” tulkojums latviešu valoda
 • Stauģe Linda
 • Latvijas Kulturas akademija
 • Bakalaura grāda iegūšanai Latvijas Kultūras akadēmijā studiju apakšprogrammas Starpkultūru sakaru Latvija – Vācija ietvaros ir izvēlēta tēma „Filipa Leles lugas „Liekie. Vesterns pēc patiesiem notikumiem” („Die Überflüssigen. Ein Western nach wahren Begebenheiten”) tulkojums latviešu valodā”. Darbs veidots kā jaunrades darbs, kurā tiek tulkota vācu autora Filipa Leles luga un veikta tulkošanas procesa analīze, tādā veidā arī Latvijā popularizējot nu jau Vācijā, Austrijā un Šveicē atpazīstamā aut...
2014
2014

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

loading_gif