(Latviski) Latvijas Kultūras akadēmija

Filter criteria
Nosaukums Issue year
 • Herca Franka filmu analīze septiņdesmito/ astoņdesmito gadu Latvijas dokumentālā kino kontekstā. Sociālais aspekts.
 • Blūma Kitija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas dokumentālā kino pirmsākumi meklējami kinožurnālos, kuri uz ekrāniem sāka parādīties kopš 1921. gada. un turpināja iznākt līdz 1933. gadam. Otrā pasaules kara laikā kino žurnālus sāk izmantot propogandas nolūkā. Gan vācu, gan krievu okupācija būtiski skāra dokumentālā kino nozīmi. Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīvā saglabājušies 1941. - 1944. uzņemti kinožurnāli ar nosaukumiem „Ārzemju nedēļa” („Auslands Woche”) un „Ostlandes nedēļa” ( „Ostlands Woche” ). Jau 1945. gada sākum...
2014
 • Skaņas fenomens kinomākslā. Latvijas mūsdienu dokumentālā kino piemērs
 • Celmiņa Dita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Kino vēsturē un kritikā pastāv skaņas fenomena pētāmības problemātika. Filmas skaņa ir teorētiski mazāk analizēta nekā attēls. Ja ārzemju kino kritikā un teorijā par skaņu filosofiskā aspektā un kinomākslā informāciju ir iespējams atrast, tad Latvijā skaņas fenomens kino vidē tiek uzskatīts kā pašsaprotams, tajā pašā laikā tas ir zinātniski neizpētīts un teorētiski maz apzināts. Tēmas izvēli noteica interese par iespēju ar kino valodas dažādajiem tehniskajiem un mākslinieciskajiem paņēmieniem uz...
2014
2014
 • Britu režisora Džo Raita daiļrade kino un literatūras attiecību kontekstā
 • Dolina Olga
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Šī bakalaura darba tēma - „Britu režisora Džo Raita daiļrade kino un literatūras attiecību kontekstā” ir pieskaitāma pie kino nozares pētniecības tās teorētiski kritiskajā aspektā. Džo Raits (Joe Wright) ir viens no pēdējās desmitgades interesantākiem Lielbritānijas un pasaules mēroga režisoriem. Tēmas izvēli sekmēja pārliecība par to, ka šim režisoram piemīt izteikts radošais rokraksts, savdabīga filmu stilistika, kā arī viņa piederība pie mūsdienu komerciāla kino autoru individualitāšu loka ir...
2014
 • Kino kā sapnis: Deivida Linča filmas
 • Bergmane Baiba
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Amerikāņu kino režisors Deivids Linčs (1946) savu pirmo eksperimentālo īsfilmu “ S ix Men Getting Sick ” (“Seši vīrieši kļūst slimi”) radīja 1966. gadā, m āco ties tēlotājmākslu Pensilvānijā. 1977. gadā viņš pārcēlās uz Losandželosu, kur studēja Amerikas filmu institūtā tēlotājmākslas maģistru. Iegūstot 10 000 dolāru stipendiju no mācību iestādes , viņš uzsāka darbu pie savas pirmās pilnmetrāžas filmas “Gumijgalva” (1977). Nauda visai filmas ...
2014
 • Preses reklāma franču un latviešu kultūrtelpā 19./20. gadsimta mijā
 • Eglīte Kristiāna
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Šajā bakalaura darbā Preses reklāma franču un latviešu kultūrtelpā 19./20. gadsimta mijā tiek izsekots latviešu un franču kultūras atšķirīgajām un līdzīgajām iezīmēm, analiz ējot 1900. gada preses reklāmas katras valsts nacionālajos un sabiedrībā populārajos laikrakstos Baltijas Vēstnesis un Le Figaro. Tas ir interesants periods vēsturē, ne tikai daudzo atklājumu un dzīvesveida revolucionārās maiņas dēļ gan Latvijā, gan Francijā, bet arī sabiedrības tendenču un interešu dažādošanās dēļ, kas ie...
2014
 • Organizācijas kultūras raksturojums un analīze jauniešu organizācijās Latvijā
 • Eihe Zane
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijā un pasaulē darbojas daudz un dažādas jauniešu organizācijas, kurās darbojas jaunieši, kuri ir motivēti apgūt kaut ko jaunu, darboties kāda kopīga mērķa labā, ārpus skolas, iesaistoties šajās organizācijās un attīstot savas prasmes. Jauniešu organizācijas ir kā papildus skola , kurā iesp ējams attīstīt dažādas iemaņas. Viss atkarīgs no tā, kāda t ipa organizācija tā ir. Jaunieši darbojas un iemācās jaunas lietas, organizācijā jaunieši apgūst tā d a s iemaņas kā darboties komandā,...
2014
 • Viktora Igo radošās personības atspoguļojums latviešu presē 19./20.gadsimta mijā un Pirmā pasaules kara laikā
 • Fintjugova Kristīne
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Viktors Igo (1802 – 1885) ir viens no ievērojamākajiem 19.gadsimta franču literatūras pārstāvjiem. Rakstnieks un slavenākais franču romantisma pārstāvis, kas dzīves laikā ir rakstījis lirisko poēziju, drāmu prozā un dzejā, romānus , kā arī publicistikas darbus. Rakstnieka slavenākie darbi ir „Parīzes Dievmātes katedrāle”, ar šī darba fragmentu latviešu sabiedrība tika iepazīstināta jau 1914.gadā. Slaveni un pazīstami skaitās arī darbi „Cilvēks, kas smej...
2014
 • Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programmas „Rīga 2014” piemērs
 • Grīnberga Līga
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Darba temats „Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programmas „ Rīga 2014 ” piemērs” atsaucas uz bakalaura pētījuma pamatproblēmu, kas ir kultūras ietekmes novērtēšanas nepieciešamības aktualizēšanās. Jautājums par kultūras ietekmi ir arvien aktuāls, īpaši šobrīd, kad sabiedrībā tiek prasīti argumenti par katru publiskā finansējuma piešķi ršanu. Kultūras nozare nemitīgi pakļauta diskusijām, vai kultūrai pieš...
2014
 • Izrādes rekonstrukcija kā teātra pētniecības metode. 1972. gada Pētera Pētersona izrādes "Spēlē, Spēlmani!" piemērs.
 • Jansone Anete
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Teātra pētniecībai ir sava īpaša specifika. Pretēji kino, šajā pētniecības nozarē pētāmais objekts – izrāde – daudzos gadījumos jau ir kā neeksistējošs fenomens. Par to ir saglabājušās pāris liecī bas, cilvēku atmiľas, recenzijas un labākajā gadījumā izrādes video ieraksts, taču to pilnvērtīgi izbaudīt vairs nav iespējams. Izrādes rekonstrukcija kā pētniecības metode palīdz iegūt pilnvērtīgāku šī mākslas darba redzējumu. To veido izrādes katra sīkāk ā sastāvdaļa, piemēram, horeo...
2014

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

loading_gif