Latviešu

Filtra kritēriji
Nosaukums Datējums
  • Nacionālā identitāte un komunikācija : Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums
  • Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku . kongress un Letonikas . kongress ( : Rīga Latvija)
  • Rīga : Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts,[2011]. ISBN 9789934819445
  • Krājumā ietverti 16 ziņojumi no 45, kas tika nolasīti Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” sekcijā „Nacionālā identitāte un komunikācija” 2011. gada 25. oktobrī.
  • Atmiņas tekstūra: Otrā pasaules kara pieminekļi Baltijas valstīs
  • Zelče Vita
  • Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts. ISSN 1691-9017
  • Referāts 3. Eiropas komunikācijas zinātņu konferencē (Eiropas komunikācijas pētniecības un izglītības asociācija, Hamburga, 2010.gada 12.–15. oktobris). Lauras Āboliņas un Mārtiņa Zandberga vāka dizains. || Rakstā aplūkota Otrā pasaules kara sociālās atmiņas sarežģītība Baltijā, kas atspoguļojas tam veltīto pieminekļu atmiņas tekstūrā. Pagātnes intensitāte ir veicinājusi bagātu pieminekļu topogrāfiju, turklāt to izveidošanas motivācijas ir bijušas atšķirīgas. Pieminekļi ir tapuši gan pateicoties...

loading_gif