Humanitārās zinātnes

Filtra kritēriji
Nosaukums Datējums
 • Noras Ikstenas stāstā „Amariļļi” izmantoto frazeoloģismu, kultūras zīmju un simbolu tulkošanas problemātika turku valodā
 • Muižniece Evika
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Frazeoloģismi, kultūras zīmes un simboli ir neatņemama valodas sastāvdaļa, kas tiek izmantota visās valodās gan ikdienas runā, gan daiļliteratūras tekstos, palīdzot runātājam/ rakstītājam savu domu izteikt skaidrāk, emocionālāk un raisīt ar to starpniecību asociācijas lasītājā. Ir daudz un atšķirīgu definīciju, kas uzsver frazeoloģisma, kultūras zīmes vai simbola izpratni un funkcionalitāti tekstā, taču viena no svarīgākajām pazīmēm, kas tos saista, – tie ir dziļākie valodas slāņi, kas ietver in...
2015
 • Laikmetīgā deja izrādes Take me as a present
 • Novikova Anna
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura diplomdarbam tiek veidota laikmetīgās dejas izrādi ar nosaukumu Take me as a present. Izrādē tiek apskatīta mīlestības tēma, īpaši pievēršot uzmanību tās izpratnei mūsdienu cilvēka kultūrā un dzīvē. Iedvesmojoties no semiotiķa Rolāna Barta un psihoanalītiķa Ēriha Fromma grāmatam Mīlas valodas fragmenti1 un Mīlestības māksla2, vēlējos atspoguļot cilvēka attieksmi pret mīlestību, cieņu un rūpēm pret to, kā arī parādīt, kāda tā ir manā izpratnē. Barta darbs devis sākotnējo impulsu runāt p...
2015
 • Laikmetīgās dejas filma „Dance Tranzit”
 • Pakalne Rūta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Mans bakalaura darbs – laikmetīgās dejas filma „Dance Tranzit” tika veidota ar domu – dot iespēju pēc iespējas plašākam interesentu lokam paraudzīties uz Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – LKA) laikmetīgās dejas horeogrāfijas apakšprogrammas studiju procesu, kas paralēli tradicionālajām zināšanu un prasmju apguves metodēm, realizējas arī citādā, ne tik ierastā veidā. Bakalaura darba pamatā ir daļa no studiju procesā izdzīvotā studentu un pasniedzēju radošās rezidences laikā Krimā, 2013.gada...
2015
 • Uģis Kuģis – krišnaīts
 • Pipars Jānis
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Filmas „Uģis Kuģis – krišnaīts” pamatā ir stāsts par cilvēku. Sajā filmā operatora uzdevums bija sekot līdzi viena Uģa dzīves "nogriežņa" svarīgākajiem notikumiem. Filmēšanas sagatavošanas procesā un filmēšanas sākuma stadijā tika izkristalizētas svarīgākās sižeta līnijas un potenciālie notikumi. Pašā pamatā bija svarīgi apzināties visas sižeta attīstības iespējas un izvēlēties tieši tās līnijas, kuras būtu vizuāli dramatiskas un interesantas. Ar terminiem "vizuāli dramatiskas un interesantas" t...
2015
 • Laikmetīgā dejas izrāde „ROUTE 9”
 • Putniņa Alise
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Alises Putniľas laikmetīgās dejas izrāde „Route 9”1, kas tiks izrādīta 2015. gada 11. jūnijā Ģertrūdes ielas teātrī, ir tapusi kā bakalaura darbs Latvijas Kultūras akadēmijā. Izrādes centrā ir autores pētījums par sevis meklējumiem dažādās garīgajās praksēs, pievēršot uzmanību tipiskākajām reakcijām un visbiežāk sastopamajām emocijām.||While creating the contemporary dance performance“Route 9” choreographer concluded that the theme of the work has to be absolutely clear, precise,and comprehensiv...
2015
 • Laikmetīgās dejas izrāde PAR VIŅU
 • Putniņš Jānis
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • The practical result of this bachelor thesis is a contemporary dance performance- „about them”. With this performance iĶd like to invite the spectator to evaluate – what exactly is „women”? Is there any way to formulate or find some universal parameters which features them. Discounting political and cultural considerations, what makes this task even more difficult is the fact that social gender is not always directly connected to biological one. Does a biologically ranked female body makes them ...
2015
 • Laikmetīgās dejas izrādes SIMTS VIENTULĪBAS
 • Pūce Rūta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas Kultūras akadēmijas Akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas “Mākslas” Laikmetīgās dejas horeogrāfijas apakšprogrammas 4. kursa studentes Rūtas Pūces bakalaura darbs ir laikmetīgās dejas izrāde “Simts vientulības”, kas tiks rādīta 2015. gada 12. jūnijā plkst. 21:00 Zirgu Pasta Karamazovu zālē. Laikmetīgās dejas izrādes “Simts vientulības” nosaukums ir gan kā daļa no Gabriela Garsijas Markesa romāna “Simts vientulības gadu” nosaukuma, gan arī norāde uz tēmu vientulība, kur s...
2015
2015
 • Mākslīgās valodas Solresol pielietojums tulkošanai krāsās
 • Roze Aiva
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Valodas galvenā funkcija ir saziņa – informācijas un domu apmaiņa, tāpēc valodas lietojumu nereti iekļauj pie svarīgākajām cilvēku funkcijām. Pasaulē runā vairāk nekā 7000 valodās. Cilvēka intelektuālās spējas neatļauj aptvert un izzināt visas šīs valodas, tādēļ rodas valodas barjeras, cilvēkiem kontaktējoties vienam ar otru, ne tikai daţādos pasaules reģionos, bet pat atrodoties vienā pilsētā. Lai pārvarētu šīs barjeras, sākot ar 13. gadsimtu ir meklētas iespējas radīt vienu kopīgu sazināšanas ...
2015
 • Britu karaliskās ģimenes nozīmīgāko notikumu atspoguļojums britu presē pēdējās trīs desmitgadēs
 • Stalaža Marta Nikola
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darbs „Britu karaliskās ģimenes nozīmīgāko notikumu atspoguļojums britu presē pēdējās trīs desmitgadēs” atspoguļo viedokļu dažādību britu presē attiecībā pret britu karaliskās ģimenes locekļiem un Lielbritānijā esošo monarhu. Bakalaura darba mērķis ir analizēt un salīdzināt viedokļus britu drukātajā un tiešsaistes presē par Lielbritānijas karalieni Elizabeti II, mūžībā aizgājušo princesi Diānu, princi Čārlzu un Kamillu Pārkeri Boulzu, princi Viljamu un Ketrīnu Midltoni, kā arī pašiem j...
2015
loading_gif