Humanitārās zinātnes

Filtra kritēriji
Nosaukums Datējums
 • Jūrnieku folklora mūsdienās
 • Grauziņa Lauma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Pirms kāda eksāmena ziemas sesijā nopirku loterijas biļeti, grasījos nokasīt sudraboto pārklājumu, lai noskaidrotu, vai esmu, ko laimējusi. To redzēja mans dzīvesbiedrs, atľēma manu biļeti un teica: „ ja nokasīsi, tad novilsi sev laimi eksāmenā.” Biju pamanījusi viľa māľticīgo uzvedību jau iepriekš. Viľš vienmēr, pārnākot no jūras, ir noaudzis ar bārdu un matiem, sakot, ka jūrā tos nedrīkst dzīt, nekad viľa komanda neiet jūrā pirmdienās. Braucot mašīnā, nedrīkst runāt par mašīnas tehniskām lietā...
2016
 • Franču trioleta tradīcija latviešu literārajā telpā
 • Grigāne Rita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Triolets ir stingrā strofiskā dzejas forma, kas, parādījusies franču literatūrā XIII gadsimta izskaņā, sākotnēji tikusi asociēta ar kurtuāzo literatūru, taču, tā kā dzejas formai ir raksturīga tendence evolucionēt, tā gadsimtu gaitā ne vien pielāgojusies un veiksmīgi iekļāvusies arī citos literatūras strāvojumos, tostarp, XIV gadsimtam raksturīgajā pilsētu literatūrā un XVII gadsimtu caurstrāvojošajā baroka literatūrā, bet tikpat viegli pakļāvusies arī pakāpeniskām satura transformācijām, kas no...
2016
 • Spoku stāsti studentu vidē
 • Gūtmane Velta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Spoks stāsti ir viens no izplatītākiem žanriem 21. gs. Pa kādam spoku stāstu krājumam atrodas katrā bērnu vai pieaugušo bibliotēkā. Neskatoties uz to, vai spoku stāsti ir saglabājušies mutvārdu tradīcijā vai izklaides industrijas filmās vai grāmatās, tie vēl joprojām ir temati, kurus atcer vai piemien vēlos vakaros, piemērotā gaisotnē. Spoku stāsti ir stāsti par pārdabisko pieredzi ikdienišķā vidē. Par dzīvību un nāvi - vai cilvēks dzīvo mūžīgi gara veidolā vai sadrūp pīšļos zārkā. Jautājums par...
2016
 • Audiogrāmatas kā Latvijas grāmatniecības nozares attīstības iespēja
 • Jankava Grieta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Globāli audiogrāmatas ir visstraujāk augošais segments grāmatniecības nozarē un tam tiek prognozētas plašas nākotnes perspektīvas. Nozares vērtība šobrīd ir 2,8 miljardu ASV dolāru, kas galvenokārt saistīts ar strauji augošu audiogrāmatu apjomu. 2015. gadā tika izdotas 43`000 jaunas audiogrāmatas. Attīstoties tehnoloģijām, aug arī pieprasījums. 2015. gada pirmajos 8 mēnešos pārdoto audiogrāmatu skaita pieaugums attiecībā pret 2014. gadu bija 37,8%. kas ir liels kāpums. Šobrīd lielākais audiogrām...
2016
 • Baltijas kino nozaru struktūru salīdzinājums
 • Jansone Paula
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Kino mākslas veidošanai ir nepieciešami daudz priekšnosacījumu – izglītība, darba vieta, atbalsta mehānismi, izplatīšanas metodes. Šos apstākļus ietekmē valsts politiskā sistēma, kura var radīt pretimnākošus vai gluži otrādi – nelabvēlīgus apstākļus kino nozares darbībai. Radošajās un kultūras industrijās liela nozīme ir radošajam aspektam, kurš ietver sevī kultūras vērtību, un, filmu gadījumā, mākslas kvalitāti. Arī tas var ietekmēt kino nozares vērtējumu, un ar nekvalitatīvām filmām pat vislab...
2016
2016
 • Deja Francijas galmā 16. gadsimtā: Itālijas ietekme galma dejās
 • Prokofjeva Baiba
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma „Deja Francijas galmā 16. gadsimtā: Itālijas ietekme galma dejās” ir turpinājums autores iepriekšējiem pētījumiem – „Dejas Francijas galmā 13. – 15. gadsimtā” un „Deja Fransuā I galmā: Itālijas ietekme galma dejās”. Šis ir noslēdzošais darbs, kurā autore plāno apskatīt dejas lomu un attīstību Francijas galmā 16. gadsimtā, kad vadošo lomu dejas mākslā noteica Itālija. Darba tēma, pēc autores domām, ir uzskatāma par aktuālu, jo Latvijā ir salīdzinoši maz pētījumu seno deju jom...
2016
 • Būves upuris Latvijā
 • Jaudzema Justīne
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas teritorijā, kā arī citās valstīts, ir plaši izplatīti nostāsti un teikas, kas vēsta par dažādām pilīm, muižām, baznīcām un citām ēkām, kurās esot iemūrēti cilvēki. Apmeklējot kādu Latvijas pili vai muižu, bieži var sastapties ar šāda veida informāciju, kas parāda, cik aktuāla šī tēma ir arī mūsdienās. Tomēr, dzirdot šādus stāstus, rodas jautājums par to, vai tie atbilst patiesībai, vai konkrētajā vietā un Latvijas teritorijā kopumā ir pastāvējusi tradīcija ēkas celtniecības laikā tajā i...
2016
 • Kāri Bēges 4 noveļu tulkojums no noveļu krājuma “Labirinti”
 • Jirgensone Alise
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jaunrades darbs Kāri Bēges 4 noveļu tulkojums no noveļu krājuma “Labirinti” ietver sevī noveļu tulkojumu, aprakstu par autori un viņas daiļradi, kā arī tulkojuma teorētisko pamatojumu. 20.gadsimta 80.gados norvēģu literatūrā parādās jaunas idejas, kuras pamazām nomaina 70.gadu sociālistisko laikmetu, kad literatūra, galvenokārt, pievērsās politiskām un sabiedriskām tēmām. Tagad jaunie rakstnieki pievēršas cilvēkam kā indivīdam, kas saistās ar jaunromantisma ideju atdzimšanu. Kāri Bēge šajā laikā...
2016
 • Yéyé mūzikas kustība 20. gadsimta 60. gadu Eiropas populārās kultūras kontekstā
 • Kalniņa Ginta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Yéyé ir popmūzikas stils, kurš radās Francijā 20. gadsimta 60. gadu sākumā un drīz kļuva populārs arī Itālijā, Spānijā un daļēji pat Japānā. Tas veidojās Amerikas Savienoto valstu un Lielbritānijas kultūras un mūzikas ietekmē un, lai gan daudzi avoti to definē kā reakciju uz amerikāľu un britu rokmūziku un popmūziku, yéyé ātri vien attīstījās par unikālu stilu. Yéyé kļuva slavens ar radio programmas „Sveiki, draugi!” (Salut les Copains) un ţurnāla ar tādu pašu nosaukumu palīdzību. Par les copain...
2016
loading_gif