Latvijas Kultūras akadēmija

Filtra kritēriji
Nosaukums Datējums
 • Dvēseles, nāves un sievietes koncepti franču un beļģu simbolismā un Edvarta Virzas darbos
 • Ņesterovs Kaspars
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • “Ir jābūt absolūti modernam.”1 Tā rakstījis viens no nozīmīgākajiem simbolistiem Arturs Rembo (Arthur Rimbaud), kurš ievērojami ietekmēja gan simbolisma, gan modernisma rakstniekus. Šis citāts zināmā mērā atklāj visu simbolisma būtību, kas 19. un 20. gs. iezīmējas kā mākslas paradigmu maiņa, ienākot Eiropas mākslā modernismam, kas rodas kā rezultāts pasaules mainībai un vērtību pārklasifikācijai. Simbolisms vēlas radīt modernu izteiksmes veidu un vēršas pret pastāvošo naturālisma un reālisma obj...
2016
 • Dvīņu pilsētu mārketings. Valkas un Valgas piemērs
 • Paudere Alise
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Pēdējo gadu laikā pilsētu mārketinga darbības izraisītie procesi ir kļuvuši īpaši plaši izplatīti un nozīmīgi. Ar tā palīdzību tiek iegūtas vēlamās atbildes uz daudziem izaicinājumiem ar ko pilsētas lietotāji saskaras savā ikdienas dzīvē. Pilsētas marketingam ir dažādas formas un divu vai vairāku pilsētu sadarbība ir viena no tām. Šāda sadarbība pašvaldībām ir efektīvs instruments ar kura palīdzību nodrošināt gan ilgtspējīgu attīstību, gan risināt lokālās problēmas. Ziemeļeiropa ir īpaši zināma ...
2016
 • Skolēna iesaiste kultūras produkta veidošanā
 • Pavlovska Elizabete
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • 21. gadsimta informācijas tehnoloģiju laikmets ļauj nostāties jaunajam un potenciālajam kultūras patērētājam līdz kultūras produktam rokas stiepiena attālumā –vērot interneta tiešsaitēs, video, ļoti aktīvi vērtēt un analizēt, izsakot viedokli sociālajos tīklos, bez kuriem dzīve šobrīd nav pat iedomājama. Mēs esam tuvu un paši gribam radīt. Kādreiz jauni cilvēki uzskatīja un iedalīja sevi eksaktos un humanitāros, bet tagad arvien vairāk visi grib pamēģināt, ko jaunu, citādāku un būt kreatīvi. Jeb...
2016
 • Norvēģu režisora Rūara Ūthauga filmas “Bølgen” (“Vilnis”) tulkojums latviešu valodā
 • Pelle Gundega
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Filmas radušās ne tik sen, taču pusotra gadsimta laikā to attīstība ir bijusi ļoti strauja – sākot ar īsfilmām, mēmo un melnbalto kino, līdz kino mākslai, kāda tā sastopama mūsdienās. Filmu tulkošana 21. gadsimtā ir ļoti aktuāla, un uz to norāda lielais tulkoto pirmizrāžu skaits kinoteātros, televīzijā un to pārraide interneta vietnēs gada laikā, taču ne tikai pirmizrādes ir vērā ņemams rādītājs, bet gan arī klasisko kino gabalu pārraide, kas parasti tiek tulkoti svešvalodās. Filmu tulkošana ir ...
2016
 • Franču grupa un mākslinieks Kurts Fridrihsons
 • Pētersone Dārta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • 20. gadsimts uzskatāms par ļoti mainīgu laika posmu gan Latvijas, gan pasaules vēsturē. Patriotisms, kultūras un intelektuālais plaukums, kā arī latviešu apziņa par piederību Rietumu kultūras pārstāvjiem lielā mērā saistāma ar pirmās brīvvalsts laiku, kuru nomainīja Otrais pasaules karš, Latvijas valsts okupācija un ieslodzīšana padomju varas jūgos. Latvija 40. gadu otrajā pusē, kad pastāvēja tā sauktā franču grupa, atradās Padomju okupācijas varā. Franču grupa bija neliela radošu cilvēku grupa,...
2016
2016
 • Deja Francijas galmā 16. gadsimtā: Itālijas ietekme galma dejās
 • Prokofjeva Baiba
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma „Deja Francijas galmā 16. gadsimtā: Itālijas ietekme galma dejās” ir turpinājums autores iepriekšējiem pētījumiem – „Dejas Francijas galmā 13. – 15. gadsimtā” un „Deja Fransuā I galmā: Itālijas ietekme galma dejās”. Šis ir noslēdzošais darbs, kurā autore plāno apskatīt dejas lomu un attīstību Francijas galmā 16. gadsimtā, kad vadošo lomu dejas mākslā noteica Itālija. Darba tēma, pēc autores domām, ir uzskatāma par aktuālu, jo Latvijā ir salīdzinoši maz pētījumu seno deju jom...
2016
 • Ilustrācijas un teksta attiecības latviešu ābecēs
 • Siliņa Santa
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Ābece. Katram sava, bet ikviens no mums zina, kas tā ir. Ābece ir pirmā mācību grāmata. Ar ābeci sākas skola. Ar ābeci esam izauguši – un ar ābeci izaugs arī mūsu bērni. Ābečnieki. Un tad jau lielie, gudrie, pieaugušie... mēs tomēr turpinām apgūt aizvien jaunas dzīves ābeces. No ābeces nevar aizaugt prom. Ar ābeci var turpināt augt. Ābece vieno paaudzes. Ābece ir mācību grāmata lasītprasmes apgūšanai, ābece – grāmata iesācējiem, pirmmācības grāmata. Ar tādu pašu nozīmi savulaik lietotas lasāmgrā...
2016
 • Lāša Petera Gallefosa dokumentālā seriāla "Lille Norge og stormaktene" ("Mazā Norvēģija un lielvaras") tulkojums latviešu valodā
 • Skrita Anastasija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Mūsdienu televīzijā dokumentālās filmas ieņem nozīmīgu vietu un piesaista ļoti plašas publikas uzmanību. Tās izklaidē, izglīto, sniedz noderīgu, jaunu un interesantu informāciju par ļoti plašu tēmu loku, apspriež svarīgas problēmas, kā arī motivē un pārliecina mūs pieņemt noteiktu skatupunktu. Tās ir nozīmīgas, jo atstāj liecības par mūsu laiku un tā īpatnībām.1 Ļoti populāri dokumentālo filmu žanrā ir raidījumi par citām kultūrām, to tradīcijām, domāšanu, dzīvesveidu un vērtībām, it īpaši tagad...
2016
 • Vēstījuma specifika Ingas Ābeles romānos
 • Stīpniece Elīza
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba mērķis ir atklāt un raksturot specifisko un savdabīgo Ingas Ābeles romānu „Uguns nemodina”, „Paisums” un „Klūgu mūks” vēstījumā. Darba aktualitāte skaidrojuma ar to, ka Inga Ābele šobrīd ir viena no pamanāmākajām personībām latviešu literatūrā. I. Ābele, kas pēc izglītības ir dramaturģe, veiksmīgi sevi pieteikusi visos literatūras žanros – dzejā, prozā un dramaturģijā – un par šiem darbiem vairākkārt saņēmusi ne tikai atzinīgus vārdus, bet arī prestižas literatūras balvas. Bakala...
2016
loading_gif